Mmokary hilli 28mm suw içgisi aýna çüýşesi doldurylmaýan gaplar

Gysga düşündiriş:

Mundan başga-da, müşderilere çyzyk ulanyp, çüýşe gapagynyň doly toplumyny berip biljek ýeke-täk öndüriji.100-den gowrak uly inersener we hünärmen tehnik bilen.Amal merkeziniň enjamlaşdyrylmagy bilen, sanly gözegçilikli freze enjamy, sanly gözegçilikli torna, elektrik şekilli kesiş

 

FOB bahasy: ABŞ-nyň 0.0087 -0.056 / bölegi

Min.Order mukdary: 100000-1000000 Bölek / bölek

Üpjünçilik ukyby: aýda 50000000 bölek / bölek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Biz eýýäm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 we Azyk derejeli plastmassa gaplaýyş konteýneriniň milli önümçilik önümçiligi rugsadyndan geçdik.Şeýle hem, Hytaýyň galp çüýşe gaplaryna garşy milli önümçilik standartynyň esasy taslamasy.

Müşderileriň şol dolandyryş üçin talaplaryny ýerine ýetirmek üçin "ilki bilen hil, ilkinji nobatda goldaw, yzygiderli gowulaşmak we täzelik" teoriýasyna we hil maksady hökmünde "nol kemçilik, nol şikaýatlar" teoriýasyna ýapyşýarys.Kompaniýamyzy kämilleşdirmek üçin, harytlary sarantin liner bilen alýumin gapagy üçin bäsdeşlik bahasy üçin amatly bahada ýokary hilli hil bilen bilelikde hödürleýäris.Alyjylarymyz bilen WIN-WIN hyzmatdaşlygyny yzarlaýarys.Planeter togalagynyň islendik ýerinden alyjylary görmek we uzak möhletleýin baglanyşyk gurmak üçin artykmaç gelýänleri mähirli garşylaýarys.
Gowy bilimli, innowasiýa we gujurly işgärler bilen gözleg, dizaýn, önümçilik, satuw we paýlama elementleriniň hemmesine jogapkär bolduk.Täze usullary öwrenmek we ösdürmek bilen, biz diňe bir moda pudagyny yzarlamadyk.Müşderilerimiziň seslenmelerini üns bilen diňleýäris we derrew jogap berýäris.Professional we ünsli hyzmatymyzy derrew duýarsyňyz.

Haryt suraty

esasy (4)
esasy (5)
esasy (2)
esasy (3)

Tehniki parametrler

Haryt ady

Suw we içgiler çüýşeleri üçin 28MM ROPP gapaklary

Reňk Müşderiniň islegi boýunça islendik reňk
Ölçegleri 28.1 * 15.5
Möhür görnüşi Buraw gapagy
Galyňlyk 0,21mm
OEM / ODM Hoş geldiňiz, siziň üçin galyp öndürip bileris.
Nusgalar Mugt nusgalar
Faceerüsti bejermek Çap etmek / nagyşlamak / gyzgyn folga / ýüpek ekrany
Gaplamak Adaty howpsuzlyk eksport kartony ýa-da ýöriteleşdirilen.
Material Alýumin

Zawod gezelenji

  • 7b77e43e.png
  • 8a147ce6.png
  • bfa3a26b.png
  • 6234b0fa.png

Şahadatnama

s

s2

fak

habarlaşyň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler