Reňkli we özleşdirilip bilinýän şampan şlýapalary

Gysga düşündiriş:

Programma: Alýumin gapagy verage Içgi çüýşesi gaplary od arak çüýşesi gapagy, likýor çüýşäniň üstleri , likýor çüýşesiniň gapagy, likýor çüýşesiniň gapagy, içgi çüýşesiniň gapagy

MOQ: 50000 sany

Üpjünçilik ukyby: Günde 100000 bölek / bölek

Spesifikasiýa: özleşdirilen

Metal görnüşi: Alýumin

Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý

Şahadatnama: ISO / SGS

Hil kepilligi: Hilini üpjün etmek üçin hünär enjamlary bilen awtomatiki barlag

Eltip bermegiň wagty: 7 günüň içinde önümi bar bolsa, başga bir aýyň dowamynda ýa-da gepleşikleriň dowamynda başga zerur bolsa


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt suraty

Biziň firmamyz "durnukly hil, durnukly baha we durnukly üpjünçilik zynjyry" esasy ýörelgesine esaslanýar.Alýumin-plastmassa nurbat lomaý lomaý.Iki taraplaýyn artykmaçlyklary gazanmak üçin kompaniýamyz daşary ýurtlarda ofis açýar we ajaýyp agentleri gözleýär.

Lomaý Hytaý Hytaý Azyk Howpsuzlygy Bahasy alýumin-plastmassa gapak, Içerki we daşary ýurtly müşderileri kompaniýamyza baryp görmek we işewür gürleşmek üçin mähirli garşylaýarys.Kompaniýamyz hemişe "gowy hilli, amatly baha, birinji derejeli hyzmat" ýörelgesini talap edýär.Biz siziň bilen uzak möhletli, dostlukly we özara peýdaly hyzmatdaşlygy gurmaga taýýardyrys.

GR5A7653
GR5A7654
GR5A7655
GR5A7656

Müşderilere ýetmek, işgärleri begendirmek we kompaniýany işgärleriň arzuwlaryny amala aşyrmak üçin sahna etmek biziň kompaniýamyzyň pelsepesidir!Has bagtly, agzybir we has professional topar dörediň!Müşderilerimiziň, üpjün edijileriň, jemgyýetiň we özümiziň umumy gyzyklanmalarymyza ýetmek üçin, Hytaýda alýumin ROPP gapagyny öndüriji, önümçilik dolandyryş artykmaçlyklarymyz we baý tejribämiz bilen häzirki wagtda bu pudakda bazar lideridiris.

Tehniki parametrler

产品 名称

热缩 帽

颜色

可按 客户 要求 任意 颜色

方面

定制

密封 型式

螺丝 帽

尺寸

私人 定制

标志

定制 标志 印刷

OEM / ODM

欢迎 您 的 模具 模具 模具 模具

样品

提供

处理 表面

平版 印刷 / 压花 / UV 印刷 / 烫金 / 丝印

材料

塑料

包装

标准 安全 出口 纸箱 定制

Zawod gezelenji

  • 7b77e43e.png
  • 8a147ce6.png
  • bfa3a26b.png
  • 6234b0fa.png

Şahadatnama

s

s2

fak

habarlaşyň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler